Szkolenie - Zmiany w Prawie Pracy 2023

Szkolenie – Zmiany w prawie pracy 2023 r.

Jest to szkolenie dotyczące zmian jakie wchodzą lub wejdą w roku 2023r. Dotyczą one zarówno pracowników jak i pracodawców.

Cel: Celem szkolenia Zmiany w prawie pracy 2023 r. jest zapoznanie uczestników ze zmianami w przepisach prawa pracy jak również zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie sprawnego interpretowania przepisów.

Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. kadr i płac, kierowników personalnych, właścicieli firm, księgowych, agencji zatrudnienia, biur rachunkowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką.


| Szkolenia stacjonarne:
Termin ☎@
 
|  Szkolenia online
Termin ☎@

Program szkolenia:

I. Praca zdalna

 • Praca zdalna na wniosek pracownika;
 • Praca zdalna w regulaminie pracy;
 • Praca zdalna w pełnym wymiarze, hybrydowa i okazjonalna – różnice;
 • Kontrola pracownika wykonującego pracę zdalną;
 • Przywileje pracowników dla rodziców dzieci do lat 8;
 • Praca zdalna a BHP;
 • Ekwiwalent za narzędzia i materiały.

II. Badanie trzeźwości pracowników oraz karanie za używanie narkotyków

 • Zasady wdrożenia badań trzeźwości w organizacji;
 • Obowiązki informacyjne związane z kontrolą;
 • Zakres koniecznych zmian w regulaminach pracy;
 • Możliwość kontroli osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy;
 • Zasady przechowywania dokumentów z badań trzeźwości;
 • Zmiany zasad nakładania kar porządkowych.

 

Prowadzący:

Adwokat Paulina Kujawowicz – Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z 2005 r. Ukończyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi uzyskując tytuł adwokata w 2011 r. W latach 2006 – 2009 odbywała kursy księgowości w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Oddział Łódź. Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego na Uniwersytecie
Łódzkim (2006-2007) oraz Studia Podyplomowe z zakresu Compliance na SGH w Warszawie (2021-2022). Specjalizuje się w prawie cywilnym, pracy, administracyjnym i gospodarczym.

Na zakończenie Uczestnicy otrzymują Certyfikat uczestnictwa.

Cena szkolenia stacjonarnego: 249,-
Cena szkolenia online (na żywo): 239,-


Szkolenie – Zmiany w prawie pracy 2023 r.


| Szkolenia stacjonarne:
Termin ☎@
 
|  Szkolenia online
Termin ☎@