Szkolenie - Ochrona Sygnalistów

Szkolenie – Ochrona Sygnalistów

Jest to szkolenie przedstawiające nowe regulacje nałożone na pracodawców w związku z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Cel: Celem szkolenia Ochrona Sygnalistów jest przedstawienie obowiązków firm i instytucji publicznych w zakresie ochrony sygnalistów. Biura rachunkowe są zobowiązane do wdrożenia procedury i pełnej regulacji w zakresie sygnalistów.

Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm, pracowników organów administracji,
księgowych, agencji zatrudnienia, biur rachunkowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką.

 


| Szkolenia stacjonarne:
Termin ☎@
 
| Szkolenie online
Termin ☎@

Program szkolenia:

I. Regulacje dotyczące ochrony sygnalistów

 1. Dyrektywa 2019/1937
 2. Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa – projekt

II. Kim jest sygnalista

 1. Definicja sygnalisty
 2. Kto może być sygnalistą – przykładowy katalog podmiotowy

III. Przykładowy katalog naruszeń w firmach i podmiotach publicznych

IV. Ochrona sygnalisty

 1. Zakaz działań odwetowych
 2. Katalog czynności będących działaniami odwetowymi.

V. System zgłoszeń wewnętrznych

 1. Podmioty obowiązane do wprowadzenia systemu zgłoszeń wewnętrznych
 2. Regulamin zgłoszeń nieprawidłowości
 3. Formy zgłaszania nieprawidłowości
 4. Postępowanie wyjaśniające
 5. Zewnętrzny kanał zgłaszania
 6. Ujawnienie publiczne.

VI. Rejestr zgłoszeń. Co zawiera i kto musi prowadzić?

VII. Przepisy karne

 

Prowadzący:

Adwokat Paulina Kujawowicz – Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z 2005 r. Ukończyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi uzyskując tytuł adwokata w 2011 r. W latach 2006 – 2009 odbywała kursy księgowości w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Oddział Łódź. Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego na Uniwersytecie
Łódzkim (2006-2007) oraz Studia Podyplomowe z zakresu Compliance na SGH w Warszawie (2021-2022). Specjalizuje się w prawie cywilnym, pracy, administracyjnym i gospodarczym.

 

Na zakończenie szkolenia Ochrona Sygnalistów Uczestnicy otrzymują Certyfikat uczestnictwa.

Cena szkolenia stacjonarnego: 249,-
Cena szkolenia online (na żywo): 239,-


Szkolenie – Ochrona Sygnalistów


| Szkolenia stacjonarne:
Termin ☎@
 
| Szkolenie online
Termin ☎@