kurs Samodzielny Księgowy

Samodzielny Księgowy – Bilansista (I i II stopnia)

Jest to certyfikowany kurs księgowości I i II stopnia od podstaw, adresowany do osób, które pragną uporządkować i pogłębić swoją wiedzę oraz do tych, które chcą zdobyć nowe umiejętności. (100 godz./l.)

Cel: przygotowanie Słuchaczy do wykonywania zawodu księgowego.
 
Na zajęciach została połączona teoria z praktycznym jej zastosowaniem na codziennych przykładach występujących w pracy księgowych.

Program kursu obejmuje:

  • podstawy rachunkowości
  • rachunkowość finansową
  • zagadnienia prawa podatkowego (PIT, CIT, VAT)
  • zagadnienia prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa cywilnego

Kurs kończy się egzaminem pisemnym.

Na zakończenie Uczestnicy otrzymują:

  • Zaświadczenie MEN, o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186),
  • Certyfikat ukończenia kursu (po zdanym egzaminie), potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu Księgowy (kod zawodu 331301, 241103 zgodnie z klasyfikacją MPiPS).

Samodzielny Księgowy – bilansista (I i II stopnia) na księgach handlowych

(Kod zawodu 331301, 241103)

Cena kursu stacjonarnego: 1 900,- zł

Kurs stacjonarny: Program ramowy kursu | Termin kursu | Formularz zgłoszeniowy


Kurs on-line: /dostępny na naszej Platformie Edukacyjnej/
  >> Poznaj ofertę i uzyskaj dostęp <<