Profesjonalizm

Placówka posiada wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) pod nr 126857.

Informacje o naszych kursach i terminach ich rozpoczęcia znajdziesz TUTAJ.