O nas


KateZ dniem 1.02.2015 r. Akademia Specjalistów FINANSUS stała się Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, zgodnie z otrzymanym zaświadczeniem i wpisem do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) pod nr 126857.

Akademia Specjalistów FINANSUS została utworzona w 2012 r. jako marka, pod którą firma FINANSUS Katarzyna Zientalska-Kalita kontynuuje swoją dotychczasową działalność szkoleniową, działając na rynku łódzkim od 2000 r. W ramach swojego biura rachunkowego FINANSUS, p. Katarzyna współpracowała z różnymi firmami w zakresie prowadzenia szkoleń, między innymi z SEKA S.A., Szkolenia Łódź. Prowadziła również zajęcia w Policealnej Szkole PROFESJA w Łodzi. Swoją wiedzą i praktyką zdobytą w trakcie pracy zawodowej stara się dzielić ze Słuchaczami na kursach.

W roku 2005 Katarzyna Zientalska-Kalita założyła spółkę cywilną Centrum Szkoleniowe FINANSUS w Łodzi, która specjalizowała się w kursach z zakresu księgowości, kadr i płac. Jako wspólniczka była odpowiedzialna za część merytoryczną kursów, opracowała programy i materiały szkoleniowe, oraz prowadziła zajęcia ze Słuchaczami, jednak z dniem 01.05.2013r. spółka Centrum Szkoleniowe FINANSUS zaprzestała prowadzenia swojej działalności.

Akademia Specjalistów FINANSUS powstała, aby dostarczać najwyższą jakość kursów i szkoleń. Programy kursów są oparte na długoletnim doświadczeniu właścicielki, które zdobyła przez ponad 15 lat pracy w księgowości i prowadzeniu szkoleń zawodowych.

Klientami Akademii Specjalistów są m.in.

MPK-Łódź Spółka z o.o. (www.mpk.lodz.pl), dla której to Firmy przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy szkolenia specjalistyczne w ramach projektu "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników MPK-Łódź Spółka z o.o.

Informacja o Wyborze Oferty Akademii Specjalistów - str. 1 Informacja o wyborze oferty Akademii Specjalistów - str2

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi (www.pup-lodz.pl), dla którego przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy szkolenie dla osób bezrobotnych w ramach projektu "Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów".

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy również szkolenie dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych i niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w zakresie "Przedsiębiorczość krok po kroku".

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przedsiębiorczość krok po kroku

Zapraszamy na nasze kursy i szkolenia.