Kursy zawodowe


Specjalista ds. Małej Firmy (KPiR) (40g/l)

Certyfikowany kurs zawodowy, adresowany min. do osób prowadzących działalność gospodarczą lub rozpoczynających własny biznes, pracowników biur rachunkowych.

Cel: przygotowanie Słuchaczy do samodzielnego prowadzenia księgowości małej firmy.
Na kursie jest kładziony nacisk na praktyczne podejście do omawianych zagadnień.
W trakcie zajęć Słuchacze zapoznają się z programem księgowym Rachmistrz GT.

Program kursu obejmuje:
 • zagadnienia prawa gospodarczego
 • zagadnienia prawa pracy
 • zasady prowadzenia książki przychodów i rozchodów (księgowanie zdarzeń gospodarczych)
 • obsługa programu księgowego Rachmistrz GT
Kurs kończy się egzaminem pisemnym.

Na zakończenie Uczestnicy otrzymują:

 • Zaświadczenie MEN, o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186),
 • Certyfikat ukończenia kursu.

Cena*: 600,-

Termin kursuProgram ramowy kursu

 

Samodzielny Księgowy - bilansista (I i II stopnia) na księgach handlowych (160g/l)

(Kod zawodu 331301, 241103)

Jest to certyfikowany kurs księgowości I i II stopnia od podstaw, adresowany do osób, które pragną uporządkować i pogłębić swoją wiedzę oraz do tych, które chcą zdobyć nowe umiejętności.

Cel: przygotowanie Słuchaczy do wykonywania zawodu księgowego.
Na zajęciach została połączona teoria z praktyką w formie warsztatów komputerowych.

Program kursu obejmuje:
 • podstawy rachunkowości
 • rachunkowość finansową
 • zagadnienia prawa podatkowego (PIT, CIT, VAT)
 • zagadnienia prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa cywilnego
Kurs kończy się egzaminem pisemnym.

Na zakończenie Uczestnicy otrzymują:

 • Zaświadczenie MEN, o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186),
 • Certyfikat ukończenia kursu (po zdanym egzaminie), potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu Księgowy (kod zawodu 331301, 241103 zgodnie z klasyfikacją MPiPS). 

Cena*: 1.900,-

Termin kursu | Program ramowy kursu

 

Główny Księgowy (III stopnia) (155g/l)

(Kod zawodu 121101)

Jest to certyfikowany kurs księgowości adresowany do osób zaawansowanych, które ukończyły kurs księgowości I i II stopnia lub posiadają minimum 2 letnie doświadczenie pracy w księgowości.

Cel: praktyczne przygotowanie Słuchaczy do pełnienia funkcji Głównego Księgowego.

Program kursu obejmuje:
 • zagadnienia prawne
 • rachunkowość finansową
 • rachunkowość zarządczą
 • elementy analizy finansowej
Kurs kończy się egzaminem pisemnym.

Na zakończenie Uczestnicy otrzymują:

 • Zaświadczenie MEN, o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186),
 • Certyfikat ukończenia kursu (po zdanym egzaminie), potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu Głównego Księgowego (kod zawodu 121101 zgodnie z klasyfikacją MPiPS).

Cena*: 2.200,-

Termin kursuProgram ramowy kursu

 

Specjalista ds. Kadr i Płac (70g/l)

(Kod zawodu 242307, 242310)

Jest to certyfikowany kurs obejmujący zagadnienia od podstaw, adresowany do osób, które pracują już w kadrach i płacach i chcą uporządkować swoją wiedzę, a także tych, które chcą sie przekwalifikować i poznać nowe zagadnienia.
Kurs został podzielony na moduły: kadry, płace, ubezpieczenia ZUS z programem Płatnik.
Słuchacze mają możliwość zapoznania się z programem kadrowo płacowym.
Zajęcia zostały zorganizowane tak, aby połączyć teorię z praktycznym aspektem pracy.

Cel: przygotowanie Słuchaczy do pracy w kadrach i płacach.

Program kursu obejmuje:
 • prawo pracy
 • płace i podatki
 • ubezpieczenia społeczne
 • obsługa programu Płatnik
Kurs kończy sie egzaminem pisemnym.

Na zakończenie Uczestnicy otrzymują:

 • Zaświadczenie MEN, o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186),
 • Certyfikat ukończenia kursu (po zdanym egzaminie), potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu Specjalista ds. Kadr (kod zawodu: 242307 zgodnie z klasyfikacją MPiPS) i Specjalista ds. Wynagrodzeń (kod zawodu: 242310 zgodnie z klasyfikacją MPiPS).

Cena*: 1.100,-

Termin kursuProgram ramowy kursu

 

Kadry i Płace dla zaawansowanych (40g/l)

(Kod zawodu 121201)

Jest to certyfikowany kurs skierowany do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zaawansowanych zagadnień.

Cel: pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy na poziomie zaawansowanym z zakresu kadr i płac. 

Program kursu obejmuje:
 • aktualne zagadnienia i zmiany w prawie pracy;
 • zatrudnianie cudzoziemców;
 • rozliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych;
 • czas pracy - wybrane zagadnienia;
 • rozliczenia z PFRON i ZFŚS;
 • zasady postępowania przed PIP, ZUS, PUP, GUS;
 • rozliczanie podróży służbowych;
 • rozliczanie osób na urlopach rodzicielskich.
Kurs kończy się egzaminem pisemnym.

Na zakończenie Uczestnicy otrzymują:

 • Zaświadczenie MEN, o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186),
 • Certyfikat ukończenia kursu (po zdanym egzaminie), potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu Kierownik działu kadr i płac (kod zawodu: 121201 zgodnie z klasyfikacją MPiPS).

Cena*: 900,-

Termin kursu

 

 * Cena obejmuje: uczestnictwo, materiały, opłatę egzaminacyjną, 3-m-czne konsultacje po ukończeniu kursu.