Akademia Specjalistów FINANSUS została utworzona w 2012 r. jako Katarzyna Zientalska-Kalitamarka, pod którą Katarzyna Zientalska-Kalita (prowadząca od 2000 r. na rynku łódzkim, biuro rachunkowe FINANSUS Katarzyna Zientalska-Kalita), kontynuowała swoją wcześniejszą działalność szkoleniową.

W ramach swojego biura rachunkowego FINANSUS, p. Katarzyna współpracowała z różnymi firmami w zakresie prowadzenia szkoleń, między innymi z SEKA S.A., Szkolenia Łódź. Prowadziła również zajęcia w Policealnej Szkole PROFESJA w Łodzi. Swoją wiedzą i praktyką zdobytą w trakcie pracy zawodowej stara się dzielić ze Słuchaczami na kursach prowadzonych w Akademii.

Z dniem 1.02.2015 r. Akademia Specjalistów FINANSUS stała się Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, zgodnie z otrzymanym zaświadczeniem i wpisem do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) pod nr 126857.

Wcześniej, w roku 2005 Katarzyna Zientalska-Kalita założyła spółkę cywilną Centrum Szkoleniowe FINANSUS w Łodzi, która specjalizowała się w kursach z zakresu księgowości, kadr i płac.
Jako wspólniczka była odpowiedzialna za część merytoryczną kursów, opracowała programy i materiały szkoleniowe, oraz prowadziła zajęcia ze Słuchaczami, jednak z dniem 01.05.2013r. spółka Centrum Szkoleniowe FINANSUS zaprzestała prowadzenia swojej działalności.

Akademia Specjalistów FINANSUS powstała, aby dostarczać najwyższą jakość kursów i szkoleń. Programy kursów są oparte na długoletnim doświadczeniu właścicielki, które zdobyła przez ponad 15 lat pracy w księgowości i prowadzeniu szkoleń zawodowych.

Zapraszamy na nasze kursy i szkolenia.

Informacje o naszych kursach i terminach ich rozpoczęcia dostępne są TUTAJ.