Akademia Specjalistów FINANSUS zaprasza na kursy zawodowe, m.in. pozwalające nabyć lub rozszerzyć wiedzę z wybranej dziedziny.
W ich trakcie słuchacz uzyskuje wiedzę teoretyczną i nabywa umiejętności praktyczne umożliwiające pracę w danym zawodzie.

Informacje o naszych kursach i terminach ich rozpoczęcia znajdziesz TUTAJ.