Kurs Specjalista ds. Małej Firmy

Kurs – Specjalista ds. Małej Firmy (KPiR)

Certyfikowany kurs zawodowy, adresowany min. do osób prowadzących działalność gospodarczą lub rozpoczynających własny biznes, pracowników biur rachunkowych. (40 godz./l.)

Cel: przygotowanie Słuchaczy do samodzielnego prowadzenia księgowości małej firmy.
 
Na kursie jest kładziony nacisk na praktyczne podejście do omawianych zagadnień. W trakcie zajęć Słuchacze zapoznają się z programem księgowym Rachmistrz GT.

| Kurs stacjonarny:
Termin ☎@

Program kursu obejmuje:

 • Charakterystyka podmiotów gospodarczych i form opodatkowania
 • Zagadnienia prawa gospodarczego;
 • Zagadnienia prawa pracy;
 • Omówienie podstawowych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób
  fizycznych;
 • Ewidencja środków trwałych;
 • Ewidencja i sposób prowadzenia spraw pracowniczych;
 • Ewidencja zdarzeń gospodarczych;
 • Sporządzanie podstawowych deklaracji VAT, PIT;
 • Zasady prowadzenia książki przychodów i rozchodów (księgowanie zdarzeń gospodarczych);
 • Zapoznanie z programem księgowym Rachmistrz GT – przykład całościowy obejmujący
  założenie podmiotu, zaksięgowanie podstawowych operacji, sporządzenie rejestrów,
  deklaracji, zestawień.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym.

Na zakończenie Uczestnicy otrzymują:

Certyfikat ukończenia kursu.

Cena kursu stacjonarnego: 600,- zł


Kurs – Specjalista ds. Małej Firmy (KPiR)


| Kurs stacjonarny:
Termin ☎@

| Program ramowy kursu | Termin kursu | Formularz zgłoszeniowy

 

Kurs on-line: /dostępny na naszej Platformie Edukacyjnej/
  >> Poznaj ofertę i uzyskaj dostęp <<