Specjalista ds. Małej Firmy (KPiR)

Certyfikowany kurs zawodowy, adresowany min. do osób prowadzących działalność gospodarczą lub rozpoczynających własny biznes, pracowników biur rachunkowych. (40 godz./l.)

Cel: przygotowanie Słuchaczy do samodzielnego prowadzenia księgowości małej firmy.
Na kursie jest kładziony nacisk na praktyczne podejście do omawianych zagadnień. W trakcie zajęć Słuchacze zapoznają się z programem księgowym Rachmistrz GT.Program kursu obejmuje:
  • zagadnienia prawa gospodarczego
  • zagadnienia prawa pracy
  • zasady prowadzenia książki przychodów i rozchodów (księgowanie zdarzeń gospodarczych)
  • obsługa programu księgowego Rachmistrz GT

Kurs kończy się egzaminem pisemnym.

Na zakończenie Uczestnicy otrzymują:

  • Zaświadczenie MEN, o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186),
  • Certyfikat ukończenia kursu.

Specjalista ds. Małej Firmy (KPiR) (40g/l)

Cena: 600,- zł

Program ramowy kursu | Termin kursu | Formularz zgłoszeniowy