Kurs - Kadry i Płace

Specjalista ds. Kadr i Płac

Jest to certyfikowany kurs obejmujący zagadnienia od podstaw, adresowany do osób, które pracują już w kadrach i płacach i chcą uporządkować swoją wiedzę, oraz tych, które chcą się przekwalifikować i poznać nowe zagadnienia. (70 godz./l.)
Kurs został podzielony na moduły: kadry, płace, ubezpieczenia ZUS z programem Płatnik. Słuchacze mają możliwość zapoznania się z programem kadrowo płacowym.
Zajęcia zostały zorganizowane tak, aby połączyć teorię z praktycznym aspektem pracy.

Cel: przygotowanie Słuchaczy do pracy w kadrach i płacach.

Program kursu obejmuje:

  • prawo pracy
  • płace i podatki
  • ubezpieczenia społeczne
  • obsługa programu Płatnik

Kurs kończy się egzaminem pisemnym.

Na zakończenie Uczestnicy otrzymują:

  • Zaświadczenie MEN, o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186),
  • Certyfikat ukończenia kursu (po zdanym egzaminie), potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu Specjalista ds. Kadr (kod zawodu: 242307 zgodnie z klasyfikacją MPiPS) i Specjalista ds. Wynagrodzeń (kod zawodu: 242310 zgodnie z klasyfikacją MPiPS).

Specjalista ds. Kadr i Płac

(Kod zawodu 242307, 242310)

Cena kursu stacjonarnego: 1 500,- zł

| Program ramowy kursu | Termin kursu | Formularz zgłoszeniowy
|  Kurs online -> Poznaj cenę i dołącz