Certyfikowany kurs Specjalista ds. Kadr i Płac

Certyfikowany kurs – Specjalista ds. Kadr i Płac

Jest to certyfikowany kurs „Specjalista ds. kadr i płac”, obejmujący zagadnienia od podstaw, adresowany do osób, które chcą zdobyć nowy zawód czy się przekwalifikować i poznać nowe zagadnienia, oraz dla tych, które pracują już w kadrach i płacach i chcą uporządkować swoją wiedzę. (70 godz./l.)

Kurs został podzielony na moduły: kadry, płace, ubezpieczenia ZUS z programem Płatnik. Słuchacze mają możliwość zapoznania się z programem kadrowo płacowym.
Zajęcia zostały zorganizowane tak, aby połączyć teorię z praktycznym aspektem pracy.

Cel: przygotowanie Słuchaczy do pracy w kadrach i płacach.

| Kurs stacjonarny:
Termin 2023-04-22 od godz. 9:00
ZAPISUJĘ SIĘ I PŁACĘ

Program kursu obejmuje:

  • prawo pracy
  • płace i podatki
  • ubezpieczenia społeczne
  • obsługa programu Płatnik

Kurs kończy się egzaminem pisemnym.

Na zakończenie Uczestnicy otrzymują:

  • Zaświadczenie MEN, o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186),
  • Certyfikat ukończenia kursu (po zdanym egzaminie), potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu Specjalista ds. Kadr (kod zawodu: 242307 zgodnie z klasyfikacją MPiPS) i Specjalista ds. Wynagrodzeń (kod zawodu: 242310 zgodnie z klasyfikacją MPiPS).

(Kod zawodu 242307, 242310)

Cena kursu stacjonarnego: 1 500,- zł


Certyfikowany Kurs – Specjalista ds. Kadr i Płac


| Kurs stacjonarny:
Termin 2023-04-22 od godz. 9:00
ZAPISUJĘ SIĘ I PŁACĘ

 

Kurs on-line: /dostępny na naszej Platformie Edukacyjnej – w ramach tego kursu dostępny jest kurs obsługi programu Płatnik od podstaw./
  >> Poznaj ofertę i uzyskaj dostęp <<