Kurs Samodzielny Księgowy-Bilansista (I i II stopnia) - INTENSYWNA Edycja Wakacyjna

Certyfikowany kurs – Samodzielny Księgowy-Bilansista – INTENSYWNA EDYCJA WAKACYJNA 2023

Jest to INTENSYWNA EDYCJA WAKACYJNA kursu księgowości od podstaw.

Certyfikowany kurs Samodzielny Księgowy-bilansista (I i II stopnia) na księgach handlowych, adresowany do osób które chcą zdobyć nowy zawód i umiejętności, oraz do wszystkich tych, którzy pragną uporządkować i pogłębić swoją wiedzę. (100 godz./l.)

Celem kursu jest przygotowanie Słuchaczy do wykonywania zawodu księgowego.
 
Na zajęciach odbywających się we wtorki, środy i czwartki od godziny 17-tej, tak jak przy standardowej edycji kursu, teoria połączona zostanie z praktycznym jej zastosowaniem na codziennych przykładach występujących w pracy księgowych.

| Wakacyjny stacjonarny kurs Samodzielny Księgowy-bilansista:
Termin ☎@

Program kursu obejmuje:

  • podstawy rachunkowości
  • rachunkowość finansową
  • zagadnienia prawa podatkowego (PIT, CIT, VAT)
  • zagadnienia prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa cywilnego
Kurs kończy się egzaminem pisemnym.

Na zakończenie Uczestnicy otrzymują:

  • Zaświadczenie MEN (po zdanym egzaminie), potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu Księgowy (kod zawodu 331301, 241103 zgodnie z klasyfikacją MPiPS)., zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186);
  • Certyfikat ukończenia kursu

(Kod zawodu 331301, 241103)

Cena kursu stacjonarnego: 1 900,- zł

Certyfikowany kurs – Samodzielny Księgowy-bilansista (I i II stopnia) na księgach handlowych


| Wakacyjny stacjonarny kurs Samodzielny Księgowy-bilansista:
Termin ☎@